Roman Kluska: Etyka czynnikiem sukcesu w biznesie

Świadectwo wygłoszone 4.12.2011 w Krakowie Łagiewnikach z okazji VIII pielgrzymki przedsiębiorców i pracodawców.

Czytaj więcej