Stawać się sobą – Jerzy Stuhr

„Stawać się sobą” – spotkanie z Jerzym Stuhrem zorganizowane przez Akademickie Stowarzyszenie Katolickie Soli Deo na Politechnice Warszawskiej 9 czerwca 2010.

Czytaj więcej