Towarzysz Generał – Braun

Film Grzegorza Brauna o Generale Jaruzelskim. No comments.  

Czytaj więcej