Tożsamość mężczyzny i kobiety – ks. Piotr Pawlukiewicz

Rekolekcje ks. Piotra Pawlukiewicza – Leśniów 24-26 lipca 2009

Czytaj więcej