Stan Polskiej Armii i GROMu – plk Zawadka

Zdolność armii do obrony granic Polski przed kimkolwiek jest bardzo ograniczona. Gdyby doszło do...

Czytaj więcej