Etapami czułości do małżeńskiej miłości – o.Ksawery Knotz

Spotkanie z o. Ksawerym Knotzem zorganizowane przez Akademickie Stowarzyszenie Katolickie Soli Deo w ramach projektu „Sympatia-Miłość-Małżeństwo. Szkoła Głowna Handlowa, Warszawa, Kwiecień 2010 r.

Czytaj więcej