Kochać ciałem – O seksie

Nagranie audio ze spotkania z o. Ksawerym Knotzem OFMCap. To niezwykła postać, bo jako jeden z nielicznych duchownych otwarcie mówi o sprawach seksu. W swoich książkach i konferencjach zachęca małżonków do wyzbycia się obaw i...

Czytaj więcej