Kongres Nowej Ewangelizacji – Wrocław 14-16 czerwca 2013r.

Jeśli masz potrzebę i chęć: wspólnej modlitwy i słuchania Słowa Bożego, rozpalenia swojego ducha i...

Czytaj więcej