ALESSANDRO PRONZATO
Jeremiasz, człowiek „zawłaszczony” przez Słowo (CD-MP3 audiobook)
http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=31999
Historia Jeremiasza przedstawia prawdziwy dramat człowieka rozmiłowanego w ojczyźnie i wiernego swojemu Bogu, który paradoksalnie powierza mu misję głoszenia swego Słowa wśród narodu izraelskiego. Jeremiasz przeżywa męczarnie patrząc z przerażeniem na zepsucie narodu. Uznany za zdrajcę, upokorzony, wygnany przez krewnych, został też pozbawiony możliwości założenia rodziny. Był przeklęty, prześladowany i torturowany, ale Bóg wywyższył go przez jego wierność w powołaniu i głoszeniu Bożego Słowa.

Udostępnij:
  • Facebook
  • Wykop
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • email
  • Drukuj