BOGUSŁAW BORYS
Blaski i cienie życia małżonków
http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=30388
„Blaski i cienie życia małżonków” to opis złożoności życia małżeńskiego, wielu przeciwstawnych doświadczeń, w większości doświadczeń trudnych. Wydaje się bowiem, że intencją Autora jest uwrażliwienie Czytelników na to, co trudne, a jednocześnie nieuchronne we wspólnej drodze małżonków; może nawet przekonanie wszystkich, że trudności są naturalnie wpisane w losy małżeńskiej drogi przez życie.

Udostępnij:
  • Facebook
  • Wykop
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • email
  • Drukuj