Młody Salomon, świadomy odpowiedzialności za służbę pełnioną pośród ludu, poważnie podchodzi do powierzonego mu obowiązku, dlatego prosi Boga o dar najpotrzebniejszy: mądrość potrzebną do sprawiedliwego rozstrzygania spraw spornych. Dzisiejsza Ewangelia natomiast uczy odpowiedzialności nie tylko za naszą służbę innym, ale także za to, jak się troszczymy o siebie: Jezus nakazuje uczniom zapomnieć o ich apostolskich obowiązkach i zadbać o wypoczynek. Człowiek mądry szuka harmonii między służbą dla innych a dobrze pojętą troską o samego siebie.

Wojciech Jędrzejewski OP, „Oremus” luty 2006, s. 19

Udostępnij:
  • Facebook
  • Wykop
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • email
  • Drukuj