Uroczysto?ć Wniebowst?pienia Pańskiego

(Dz 1,1-11)
Pierwsz? Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od pocz?tku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha |więtego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzie?ci dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: Słyszeli?cie o niej ode Mnie – /mówił/ – Jan chrzcił wod?, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem |więtym. Zapytywali Go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela? Odpowiedział im: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoj? władz?, ale gdy Duch |więty zst?pi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi ?wiadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Po tych słowach uniósł się w ich obecno?ci w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przyst?pili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieli?cie Go wstępuj?cego do nieba.

(Ps 47,2-3.6-9)
REFREN: Pan w?ród rado?ci wstępuje do nieba.

Wszystkie narody klaskajcie w dłonie,
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
bo Pan Najwyższy straszliwy,
jest wielkim Królem nad cał? ziemi?.

Bóg wstępuje w?ród radosnych okrzyków,
Pan wstępuje przy dĽwięku tr?by.
|piewajcie psalmy Bogu, ?piewajcie,
?piewajcie Królowi naszemu, ?piewajcie.

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi,
hymn za?piewajcie
Bóg króluje nad narodami,
Bóg zasiada na swym ?więtym tronie.

(Ef 1,17-23)
Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha m?dro?ci i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. [Niech da] wam ?wiatłe oczy serca tak, by?cie wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa w?ród ?więtych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierz?cych – na podstawie działania Jego potęgi i siły. Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelk? Zwierzchno?ci? i Władz?, i Moc?, i Panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głow? dla Ko?cioła, który jest Jego Ciałem, Pełni? Tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami.

(Mt 28,19.20)
IdĽcie i nauczajcie wszystkie narody, Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia ?wiata.

(Mk 16,15-20)
I rzekł do nich: IdĽcie na cały ?wiat i gło?cie Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym za?, którzy uwierz?, te znaki towarzyszyć będ?: w imię moje złe duchy będ? wyrzucać, nowymi językami mówić będ?; węże brać będ? do r?k, i je?liby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kła?ć będ?, i ci odzyskaj? zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni za? poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły.

Udostępnij:
  • Facebook
  • Wykop
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • email
  • Drukuj