O przynależności do ludu Bożego nie decyduje urodzenie, ale wiara. Już Księga Izajasza zapowiadała dopuszczenie cudzoziemców, czyli pogan, do udziału w ludzie Bożym. Zrealizowało się to w Kościele Jezusa Chrystusa. Chwała Boża objawia się w jedności ludzi różnych ras i narodów w jednym Ciele Chrystusa. Jednakże ta jedność nie jest jeszcze doskonała, a proroctwo Izajasza czeka jeszcze na swoją pełną realizację. Prośmy Boga o to, abyśmy uczestnicząc w Eucharystii, sakramencie jedności, stawali się we współczesnym świecie zaczynem zjednoczenia.

ks. Maciej Zachara MIC, „Oremus” Adwent – oktawa Narodzenia Pańskiego 2005, s. 83

Udostępnij:
  • Facebook
  • Wykop
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • email
  • Drukuj