Pokusa władzy sprzeciwia się duchowi służby. Jeroboam, aby utrzymać swe panowanie nad południowym królestwem Izraela, buduje ołtarze w Betel i w Dan, gdzie oddaje cześć zakazany przez Prawo cielcom, a ponadto samowolnie mianuje siebie kapłanem. W Jezusie natomiast, który jest obiecanym Mesjaszem, prawdziwym Władcą Izraela, widzimy ducha służby. Pokusa władzy nad ludźmi jest Mu obca. Zamiast domagać się hołdów, sam troszczy się o ludzi, rozmnaża chleb, aby ci, którzy słuchali słowa Bożego, nie zasłabli w drodze do domów.

Wojciech Jędrzejewski OP, „Oremus” luty 2006, s. 47-48

Bóg widzi cierpienie i potrzeby ludzi. Ze szczególnym współczuciem pochyla się nad głodem serca, które zagubione w grzechu, traci nadzieję. Matka Boża z Lourdes wybrała 14-letnią ubogą dziewczynę dla swoich objawień. Bóg przez Maryję wzywa chrześcijan, aby w poczuciu niezasłużonego wybrania stawali się orędownikami za ludzi pogrążonych w śmierci grzechu. Do posługi pokuty i modlitwy wstawienniczej wezwani są ludzie pokorni, którzy czynić ją będą bez poczucia wyższości, w duchu współczucia dla głodnych miłosierdzia

Wojciech Jędrzejewski OP, „Oremus” luty 2006, s. 51

Udostępnij:
  • Facebook
  • Wykop
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • email
  • Drukuj