(Dz 19,1-8)
Kiedy Apollos znajdował się w Koryncie, Paweł przeszedł okolice wyżej położone, przybył do Efezu i znalazł jakich? uczniów. Zapytał ich: Czy otrzymali?cie Ducha |więtego, gdy przyjęli?cie wiarę? A oni do niego: Nawet nie słyszeli?my, że istnieje Duch |więty. Jaki więc chrzest przyjęli?cie? – zapytał. A oni odpowiedzieli: Chrzest Janowy. Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiaj?c do ludu, aby uwierzyli w Tego, który za nim idzie, to jest w Jezusa – powiedział Paweł. Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch |więty zst?pił na nich. Mówili też językami i prorokowali. Wszystkich ich było około dwunastu mężczyzn. Następnie wszedł do synagogi i odważnie przemawiał przez trzy miesi?ce rozprawiaj?c i przekonuj?c o królestwie Bożym.

(Ps 68,2-7)
REFREN: |piewajcie Bogu wszystkie ludy ziemi
lub Alleluja

Bóg wstaje i rozpraszaj? się Jego wrogowie,
pierzchaj? przed Jego obliczem ci, którzy Go nienawidz?.
Jak dym przez wiatr rozwiany,
jak wosk, co rozpływa się przy ogniu,
tak gin? przed Bogiem grzesznicy.

A sprawiedliwi ciesz? się i wesel? przed Bogiem,
i rozkoszuj? rado?ci?.
|piewajcie Bogu, grajcie Jego imieniu,
równajcie drogę przed Tym, który dosiada obłoków.

Ojcem dla sierot i wdów opiekunem
jest Bóg w swym ?więtym mieszkaniu.
Bóg dom gotuje dla opuszczonych,
jeńców prowadzi ku lepszemu życiu.

(Kol 3,1)
Je?li razem z Chrystusem powstali?cie z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadaj?c po prawicy Boga.

(J 16,29-33)
Uczniowie rzekli do Jezusa: Oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowie?ci. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie trzeba, aby Cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłe?. Odpowiedział im Jezus: Teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie – każdy w swoj? stronę, a Mnie zostawicie samego. Ale Ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze Mn?. To wam powiedziałem, aby?cie pokój we Mnie mieli. Na ?wiecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył ?wiat.

Udostępnij:
  • Facebook
  • Wykop
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • email
  • Drukuj