Słowa „wielki prorok powstał wśród nas” padły nie w reakcji na nauczanie Jezusa, ale na widok znaku wskrzeszenia młodzieńca z Nain. Gdy za słowami idą konkretne czyny, trudno oprzeć się prawdzie ich świadectwa. Posługa kaznodziejska św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła z VI wieku, okazała się skuteczna dzięki znakom widocznym w jego życiu – trosce o ubogich, odważnemu piętnowaniu nadużyć możnych, które przypłacił śmiercią na wygnaniu. Gdy wypowiadane przez nas deklaracje zgadzają się z naszym życiem, stajemy się proroczym znakiem dla innych.

Mira Majdan, „Oremus” wrzesień 2005, s. 57

Udostępnij:
  • Facebook
  • Wykop
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • email
  • Drukuj