Z czym kojarzą nam się słowa Jezusa: „Pójdź za Mną”? W myśl dzisiejszej liturgii „powołani” to tyle, co „wezwani do nawrócenia”. Każdy z nas jest grzesznikiem, lecz jak pokazuje historia św. Mateusza Apostoła, zetknięcie z Bożą miłością pozwala człowiekowi podnieść się z grzechu i pójść za Jezusem drogą Jego Ewangelii. Odtąd, pełniąc bardzo różne zadania w Kościele, wszyscy w jednej wierze otrzymanej na chrzcie kroczymy za jednym Panem, zdążając „do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa”.

Mira Majdan, „Oremus” wrzesień 2005, s. 89

Udostępnij:
  • Facebook
  • Wykop
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • email
  • Drukuj