KS. JERZY DĄBEK
Katechezy o Sakramentach. Chrzest, Eucharystia, Bierzmowania.
http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=36694
WPROWADZENIE „Nikt z ludzi nie rodzi się chrześcijaninem, ale nim się staje” głosi słynna sekwencja Tertuliana . Drogą ku temu są w pierwszej kolejności chrzest, bierzmowanie i Eucharystia – fundamenty życia chrześcijańskiego . Udzielanie tych sakramentów posiada zarazem ważny wymiar rodzinny i społeczny, wyznacza kolejne etapy ziemskiej wędrówki człowieka, łączy się z wieloma zwyczajami. Na skutek postępującej sekularyzacji, zmniejsza się niestety poczucie „sacrum” nawet w przypadku najświętszych czynności liturgicznych, a pojęcia teologiczne jawią się dla wielu, jako coś oderwanego od rzeczywistości.

Udostępnij:
  • Facebook
  • Wykop
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • email
  • Drukuj