BENITA FRANCIS CHEMNITZ
Więzy duszy. Życie bez udręki
http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=44064
Zbyt mocne przywiązanie do drugiego człowieka może stanowić poważne niebezpieczeństwo fizyczne i duchowe. Książka Benity Francis Chemnitz jest ostrzeżeniem przed nie-bożymi więzami duszy, w których relacja z drugim człowiekiem jest ważniejsza niż relacja z Bogiem. Taka sytuacja to zawsze początek duchowej choroby, której skutkami są podatność na manipulacje czy zgoda na bezgraniczną ingerencję drugiej osoby w nasze życie. Autorka podpowiada, w jaki sposób uwolnić się od toksycznej relacji duchowej z bliźnim i budować swoje życie w oparciu o naturalny porządek wyznaczony nam przez Pana.

Udostępnij:
  • Facebook
  • Wykop
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • email
  • Drukuj