JAN PAWEŁ II
Komentarz do Ewangelii
http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=36539
Pismo Święte było dla Jana Pawła II podstawowym źródłem inspiracji, każdy z papieskich dokumentów posiada niezwykłe bogactwo cytatów i odniesień biblijnych. Wynika to nie tylko z oczywistej prawdy, że nauka Kościoła opiera się na Piśmie Świętym, lecz z głębokiego, osobistego doświadczenie mocy Słowa Bożego. Komentarz duchowy do Ewangelii objaśnia słowo Boże w najdoskonalszy sposób, tzn. poprzez analogiczne treści i pojęcia zawarte w innych fragmentach Biblii.

Udostępnij:
  • Facebook
  • Wykop
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • email
  • Drukuj