NORM WILLIS
Skarb pokoleń. Jak sprawić, aby dzieci wybrały nasze wartości
http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=41653
Weź odpowiedzialność za kolejne pokolenia „Albowiem nadał On w Jakubie przykazania i ustanowił Prawo w Izraelu, aby to, co zlecił naszym ojcom, podawali swym synom” (Ps 78, 5) Gdyby prorocy nie przekazywali dalej skarbu swojej mądrości, zmarnowaliby depozyt wiary. W Piśmie Świętym Bóg mówi wyraźnie, że troska rodziców o chrześcijańskie wychowanie dzieci to gwarancja przetrwania najważniejszych wartości.

Udostępnij:
  • Facebook
  • Wykop
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • email
  • Drukuj