Na górze Karmel prorok Eliasz przeżył swoje spotkanie z Bogiem. W średniowieczu zamieszkali tu pustelnicy oddający cześć Najświętszej Maryi Pannie. Była Ona dla nich Mistrzynią życia duchowego, wzorem łagodności i pokory serca umożliwiającej głęboką więź z Panem. Dziś, w swoje wspomnienie, Maryja przypomina nam o tym, że Bóg jest zawsze wierny swojemu przymierzu, danym obietnicom. On pochyla się nad nami zwłaszcza wtedy, gdy przeżywamy utrapienia. Prośmy Matkę Bożą o wstawiennictwo, abyśmy tak jak Ona umieli dostrzegać i przyjmować miłość Boga. Abyśmy tak jak Ona ufali Mu do końca i kroczyli Jego drogami.

Katarzyna Zielińska, „Oremus” lipiec 2009, s. 70

Udostępnij:
  • Facebook
  • Wykop
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • email
  • Drukuj