Dzień powszedni

„Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?” – woła psalmista. Bóg, stwarzając człowieka, obdarzył go wielką godnością. Wszyscy jesteśmy powołani do przyjaźni z Bogiem, do poznawania Go i świadczenia o Nim, do stawania się coraz bardziej podobnymi do Jego Syna. Sprzeniewierzenie tej godności – gdy ktoś zabrnie w grzech tak daleko, że nie jest już w stanie zawrócić z drogi – jest prawdziwym nieszczęściem. Bóg miłosierny nie rezygnuje z nas: stale posyła nam swego Ducha, abyśmy z Jego pomocą nie błądzili, lecz postępowali w sposób godny naszego powołania.

Małgorzata Durnowska, „Oremus” październik 2002, s. 78

Wspomnienie dowolne bł. Jerzego Popiełuszki

Ks. Jerzy Popiełuszko (1947-1984) był duszpasterzem środowisk medycznych i świata pracy. W czasie nabożeństw za Ojczyznę bronił godności człowieka i jego prawa do wolności, sprawiedliwości i prawdy. Wspierał strajkujących studentów, zainicjował pielgrzymkę ludzi pracy na Jasną Górę. „Zło dobrem zwyciężaj” – powtarzał, „wbrew nadziei wierząc nadziei”, że Polska odzyska wolność w pokojowy sposób. Szykanowany przez władze komunistyczne, wielokrotnie przesłuchiwany i aresztowany, a w końcu został brutalnie zamordowany przez funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. „Przyznał się do Pana wobec ludzi” za cenę męczeństwa. W jego pogrzebie uczestniczyło prawie milion wiernych.

Małgorzata Wałejko, „Oremus” październik 2013, s. 86

Udostępnij:
  • Facebook
  • Wykop
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • email
  • Drukuj