„Wielu przyjdzie ze Wschodu i z Zachodu i zasiądą do stołu (…) w królestwie niebieskim” – mówi Jezus w Ewangelii. Dzieje się to dzięki świadectwu chrześcijan – takich jak św. Franciszek Ksawery (1506-1552), hiszpański jezuita i pionier misji katolickich na Dalekim Wschodzie. Ewangelizował w Indiach, jako pierwszy dotarł z Dobrą Nowiną do Japonii, podjął próbę dostania się do Chin. Módlmy się dziś, aby głoszone w dalekich i bliskich krajach orędzie chrześcijańskie stawało się wiarygodne także dzięki świadectwu naszego życia.

Mira Majdan, „Oremus” grudzień 2007, s. 9

Udostępnij:
  • Facebook
  • Wykop
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • email
  • Drukuj