(Dz 20,17-27)
Paweł z Miletu posłał do Efezu i wezwał starszych Ko?cioła. A gdy do niego przybyli, przemówił do nich: Wiecie, jakim byłem w?ród was od pierwszej chwili, w której stan?łem w Azji. Jak służyłem Panu z cał? pokor? w?ród łez i do?wiadczeń, które mnie spotkały z powodu zasadzek żydowskich. Jak nie uchylałem się tchórzliwie od niczego, co pożyteczne, tak że przemawiałem i nauczałem was publicznie i po domach, nawołuj?c zarówno Żydów, jak i Greków do nawrócenia się do Boga i do wiary w Pana naszego Jezusa. A teraz, przynaglany Duchem, udaję się do Jerozolimy; nie wiem, co mnie tam spotka oprócz tego, że czekaj? mnie więzy i utrapienia, o czym zapewnia mnie Duch |więty w każdym mie?cie. Lecz ja zgoła nie cenię sobie życia, bylebym tylko dokończył biegu i posługiwania, które otrzymałem od Pana Jezusa: /bylebym/ dał ?wiadectwo o Ewangelii łaski Bożej. Wiem teraz, że wy wszyscy, w?ród których po drodze głosiłem królestwo, już mnie nie ujrzycie. Dlatego o?wiadczam wam dzisiaj: nie jestem winien niczyjej krwi, bo nie uchylałem się tchórzliwie od głoszenia wam całej woli Bożej.

(Ps 68,10-11.20-21)
REFREN: |piewajcie Bogu wszystkie ludy ziemi

Deszcz obfity zesłałe?, Boże,
Ty? orzeĽwił swoje znużone dziedzictwo.
Twoja rodzina, Boże, znalazła to mieszkanie,
które w swej dobroci dałe? ubogiemu.

Pan niech będzie przez wszystkie dni błogosławiony:
Bóg, który nas dĽwiga co dzień, Zbawienie nasze
Bóg nasz jest Bogiem, który wyzwala,
Pan nas ratuje od ?mierci.

(J 14,16)
Ja będę prosił Ojca, a da wam innego Pocieszyciela, aby z wami pozostał na zawsze.

(J 17,1-11a)
W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina! Otocz swego Syna chwał?, aby Syn Ciebie ni? otoczył i aby moc? władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałe?. A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałe?, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwał? na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałe? do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie t? chwał?, któr? miałem u Ciebie pierwej, zanim ?wiat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałe? ze ?wiata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałe?, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałe?, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które Mi powierzyłe?, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, że? Ty Mnie posłał. Ja za nimi proszę, nie proszę za ?wiatem, ale za tymi, których Mi dałe?, ponieważ s? Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwał?. Już nie jestem na ?wiecie, ale oni s? jeszcze na ?wiecie, a Ja idę do Ciebie.

Udostępnij:
  • Facebook
  • Wykop
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • email
  • Drukuj